♦️توبیخ کتبی با درج در پرونده/ حکم استاد دانشگاه تریبت‌مدرس به دلیل برخورد فیزیکی با یک دانشجوی دختر صادر شد

🔹حکم پرونده «برخورد فیزیکی» استاد گروه کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با یک دانشجوی دختر این دانشگاه از سوی هیات انتظامی اعضای هیات علمی صادر شد.

🔹این عضو هیات‌ علمی دانشگاه به «توبیخ کتبی با درج در پرونده» محکوم شد.

🔹براساس مقررات انتظامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها، «ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک حیثیت و شؤون شغلی» باشد از جمله موارد ارجاع پرونده اعضای هیات‌علمی به کمیته انتظامی اساتید است که با استناد به همین به همین ماده برای این استاد گروه کشاورزی پرونده‌ای تشکیل شد./شهروند

@AkhbareFori