♦️مرز خسروی مجددا بازگشایی شد

🔹مرز خسروی صبح امروز پس از وقفه‌ای کوتاه به صورت رسمی مجددا بازگشایی شد زوار می توانند برای تردد به این مرز بین المللی مراجعه نمایند.

@AkhbareFori