نامه سوفیا لورن با تاخیر ۵۰ ساله به دست شاعر ایرانی رسید

🔹 احمدرضا احمدی: بی‌وفا این زودتر می‌خواستی حالا چر

نامه سوفیا لورن با تاخیر ۵۰ ساله به دست شاعر ایرانی رسید

🔹 احمدرضا احمدی: بی‌وفا این زودتر می‌خواستی حالا چرا؟

پیام بازیگر ایتالیایی برای شاعر ایرانی و شرح این ماجرای جالب و اندکی تلخ در لینک زیر⬇

sornakhabar.com/newsview/111915