ماجرایی که چندیست دنیای مجازی را به خود مشغول کرده توجه کنید؛

🔹یک شرکت عربی در کشور قزاقستان یک کار پیمانکاری می‌گیرد

🔹چند کارگر عرب به آنجا می‌فرستد که با قزاق‌ها براشون کار کنن...

🔹هفته‌ی پیش یکی از این پسرهای عرب‌ در هنگام کار یه سلفی میگیره که یه دختر قزاق پشت سرش ایستاده بوده ، عکس رو میزاره تو فضای مجازی و زیرش مینویسه دخترای قزاق خوردنی اند!!!!

🔹دو روز بعد این عکس در قزاقستان دست بدست میشود و کارگرانِ قزاقستانی این کارِ پسرِ عرب را توهین به ناموس قزاق دانسته و همگی میریزند روی سرِ عرب‌ها و هرچی نیروی عرب زبان بوده را در حدّ مرگ کتک میزنن و فیلم میگیرند و در فضای مجازی پخش میکنند

🔹گفته شده فیلم برای سال گذشته است

@AkhbareFori