آیا کار ترامپ تمام است؟

🔹ترامپ به استیضاح بیش از پیش نزدیک شده است

🔹روسای جمهوری که در آمریکا استیضاح شده اند را بشناسید؛ آیا ترامپ مانند نیکسون مجبور می‌شود استعفا دهد؟

🔹نرمش بیشتر یا فرا فکنی؛ تاثیر رسوایی شخص اول آمریکا بر ایران چگونه است؟

🔹نشنال اینترست نوشته ممکن است استیضاح ترامپ او را وادار به جنگ خارجی کند

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1382370