کربلا در آرامش

🔹با وجود بعضی تحریکات و اعتراضات در عراق، شهر کربلا و جاده‌های منتهی به آن در فاصله دو هفته به اربعین حسینی از امنیت و آرامش کافی برخوردار است و عزاداری‌ها در بین‌الحرمین آغاز شده است.

#حسین_یجمعنا

@AkhbareFori