🚨درگذشت دو بیمار مشکوک به کرونا در قم در حالیکه شفقنا مدعی بود که یک بیمار بستری در یکی از بیمارستان های قم که تست اولیه کرونای وی امروز مثبت اعلام شد، متاسفانه در اثر شدت عوارض بیماری و عارضه ریوی در گذشته است؛ انتخاب در خبری جدید به نقل از دانشگاه علوم…