امیر آقایی پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 🔹من از رسانه ملی گلایه دارم؛ خانمی آمد گفت هرکسی گلایه دارد از وضع موجود برود. 🔹رفتن، فعل کسی است که آمده باشد؛ ما اینجا نیامده‌ایم که برویم؛ ما ریشه در این خاک داریم 🔶در بخشی از صحبت هایش از رسانه…