♦️همه چیز در مورد نشست خبری پرحاشیه فیلم سینمایی خروج

🔹افشاگری آتشین فرامرز قریبیان از دخالت مجلس در جشنواره فجر

🔹ایده اصلی خروج مربوط به سال ۸۹ است و من این فیلم را در هر دولتی می‌ساختم

🔹ابراهیم حاتمی‌کیا حاضر به اعلام موضعش درباره حوادث آبان ۹۸ نشد

اینجا بخوانید

sornakhabar.com/newsview/132938