♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر راه: پروازهای چین عامل ورود کرونا به ایران نیست/ایلنا

🔹رئیس سازمان نظام پرستاری: لوازم کافی پیشگیری از کرونا در اختیار پرستاران بیمارستان‌ها قرار گیرد.

🔹سرپرست سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: برخی دروس به زبان خارجی تدریس شود/زبان انگلیسی در فوق‌برنامه‌ مدارس دنبال شود.

@AkhbareFori