کلیپی از مناظره تاج‌زاده و محبی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور امروز در فضای مجازی سوژه شد

🔹بعضی از کاربران فضای مجازی به رفتارهای آقای محبی ( حجم بالای خرما خوردن و پاک کردن دست با عبا و مبل و انداختن هسته‌های خرما روی میز و...) اعتراض کردند.

@AkhbareFori