♦️تهدید به انفجار هواپیما در مسکو

🔹یک زن بعد از تهدید به انفجار خود در هواپیما در فرودگاه مسکو بازداشت شد

🔹این مسافر در هواپیمای مسافری تهدید به انفجار خود کرده بود!

@AkhbareFori