♦️برهم صالح: سردار سلیمانی با داعش مبارزه کرد

رئیس‌جمهور عراق:

🔹«ما با ایران همسایه هستیم و حسن همجواری ایران و عراق حائز اهمیت است».

🔹هیچ عراقی خواستار بازگشت به وضعیت جنگ و درگیری با ایران نیست

🔹عراقی‌ها خواستار برپایی روابط خوب با ایرانی‌ها هستند

🔹ایران همسایه عراق است و باید با آن گفتمان داشت و هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.

@Akhbarefori