♦️انتقال فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد به رشته‌های پزشکی لغو شد

🔹شورای سنجش و پذیرش دانشجو تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد به رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی را لغو کرد./ایسنا

@AkhbareFori