ناگفته‌های جدید شاهدان عینی سقوط هواپیمای اوکراینی

🔹صبح زود سگ‌هام را آورده بودم بیرون که هواپیما را دیدم، بدو بدو دنبالش می‌کردم که اصلا ببینم چی هست، به نظرم خلبان عمدا توی پارک هواپیما را زمین زد، اگر قبلش به زمین می‌خورد کلی خونه و آدم از بین می‌رفت

🔹هواپیما وقتی آمد بالای محل ما، قرمز بود، توی آتیش بود. تنها صدایی که می‌آمد صدایی مثل هوووف بود، مثل وزش شدید باد

🔹بچه‌های محمودآباد و خلج‌آباد وسایل مسافران را غارت نکردند، اگر هم کسی این کار را کرد، اهل اینجا نبود

خاطرات خواندنی بیشتر را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1655166