تاریخ پرحاشیه کاخ مرمر | از معماری صفوی و زمین قجری و ساختمان پهلوی تا زندگی هاشمی

🔹کاخ مرمر براساس معماری مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان بنا نهاده شده است

🔹محمدرضا پهلوی با فوزیه در این کاخ زندگی می‌کردند و مراسم عقد او با ثریا و نامزدی‌اش با فرح هم در این کاخ بود

🔹در هفته‌های اخیر حاشیه‌هایی درباره زندگی هاشمی رفسنجانی در این کاخ‌موزه، مطرح شد

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1660380