♦️آغاز بخشودگی ۱۰۰درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث خودروها و موتورسیکلت‌ها از امروز

🔹مالکان خودرو یک ماه و مالکان موتورسیکت سه ماه فرصت دارند از بخشودگی جریمه بیمه‌ای استفاده کنند.

@Akhbarefori