♦️وثیقه خروج از کشور برای مشمولان حذف شد

🔹رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا: همه مشمولان غیر غایب متقاضی شرکت در پیاده‌روی اربعین می توانند در بازه زمانی ۷ مهر تا ۱۰ آبان بدون پرداخت وثیقه، مجوز خروج از کشور دریافت کنند.

@AkhbareFori