این ۵ دقیقه را از دست ندهید!

🔹اگرچه امروز پوری حسینی خود باید پاسخگوی عملکرد خود در سازمان خصوصی سازی باشد اما اینجا از قضا حرفهای درستی درباره هپکو می زند؛

🔹دلیل زمین خوردن هپکو بیش از سوء مدیریت احتمالی این بود که دست حمایت دولت با سیاست های حفاظتی از سرش برداشته شد و بعد هم تحریم ها اوضاع را به وضع غمبار کنونی رساند.

🔹می گوید وقتی دولت کارخانه تولیدی هپکو را واگذار کرد، بعد از آن واردات ماشین آلات را هم رها کرد. نه تعرفه ای نه ممنوعیت وارداتی و نه هیچ ...

@AkhbareFori