🔹سازمان حمل و نقل ایالات متحده اعلام کرد که در تحقیقات هواپیمای اوکراینی شرکت خواهد کرد

🔹اداره ایمنی حمل و نقل آمریکا: ما در مورد سقوط هواپیمای اوکراین یک اطلاعیه از ایران دریافت کردیم

@Akhbarefori