محمدعلی ابطحی: کشته‌شدگان در هواپیما دشمن نبودند

🔹کشته شدگان در هواپیما دشمن نبودند که برای برگزاری مراسم، دانشجویان در خیابان و زیر سایه ترس مراسم بگیرند.

🔹چرا هیئت دولت، وزارت علوم، وزارت خارجه ،مراجع تقلید مراسم رسمی اعلام نمی کنند؟

🔹چرا شهر را پر از بنر تسلیت برای تسلای خاطر خانواده ها ومردم نمی کنند؟ چرا با شهدای حادثه قهرند؟

@AkhbareFori