روغن پالم یا وایتکس در شیرها؟!

"بهادر حاجی محمدی" بازررس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی:

🔹 جای روغن پالم و وایتکس باید نگران ذرت های آلوده باشیم.

🔹 باید نگران سم های کشنده داخل شیر باشیم.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو