♦️کفاشیان: رفاقت‌ها در AFC ظاهری است

رییس سابق فدراسیون فوتبال:

🔹رفاقت‌ها در AFC ظاهری است

🔹آنها هر موقع بتوانند به فوتبال ایران خیانت می‌کنند

🔹شرایط کنونی ایجاد شده برای فوتبال ایران عجیب و مشکوک است

🔹احتمال می‌دهم که فشارها و لابی‌های خارج از آسیا نیز بر این موضوع تاثیر گذاشته باشد.

@Akhbarefori