تشکر رهبر انقلاب از والدین جان باختگان حادثه سقوط هواپیما بخاطر اتخاذ مواضع انقلابی

🔹حادثه سقوط هواپیما حادثه تلخی بود دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند، از دست دادن جوان‌های عزیز مردم خوبمان و کسانی که از کشور‌های دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود.

🔹همین اندازه ای که از این حادثه غم خوردیم، دشمن ما به همان اندازه خوشحال شد. برای اینکه فکر کرد که می تواند سپاه و نظام را زیر سوال ببرد.

🔹عده ای با هدایت تلویزیون انگلیسی به نحوی آرایش دهند به خیال خودشان یوم الله تشییع سردار سلیمانی را به حاشیه ببرند

🔹یک عده ای جوان هستند و فریب می خورند

🔹برخی هم جوان نیستند اینها حاضر نیستند منافع ملی را ببینند

@AkhbareFori