♦️خبرنگار CNN: ما در عین الاسد حتما تلفات داده‌ایم خبرنگار CNN در اولین گزارش تصویری از پایگاه نظامی عین الاسد میگوید: 🔹اینجا محل خوابگاه نظامیان بوده. این یکی از ۱۰ جایی هست که موشک‌های ایران فرود آمده. 🔸زنده ماندن در جایی که چنین فاجعه‌ی بزرگی رخ داده،…