مالیات ثروتمندان طی ۷۰ سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است!

🔹جهان سرمایه داری، روز به روز جای بهتری برای ثروتمندان می‌شود و فقر و شکاف طبقاتی، تمامی دنیا را فرا می‌گیرد.

🔹این آمار برای آمریکاست، اما با دقت خوبی برای همه جهان صادق است.

@AkhbareFori