یک نوعی از انگل وجود داره که تو بدن پرنده‌ها رشد میکنه!

اول وارد بدن حلزون میشه و باعث میشه بافت بدن حلزون شفاف بشه و قسمت‌های رنگی بدنش نمایان بشه.

این رنگها باعث می‌شن پرنده‌ها حلزون رو بخورند و در نهایت انگل به مقصدش که بدن پرنده‌ است می‌رسه

@AkhbareFori