برخی منابع خبری، از کشته شدن مسعود مولوی در ترکیه خبر می‌دهند 🔹مسعود مولوی گرداننده کانال جعبه سیاه در تلگرام و مالک اکانت برادر صادق در توئیتر بود که خود را یک مامور امنیتی معرفی می‌کرد @AkhbareFori