گلایه رئیس جمهور از احتکار ماسک و مواد بهداشتی پس از ورود ویروس کرونا به کشور

🔹ما به دشمن التماس نخواهیم کرد

🔹یک ویروسی مثل مهمان نامیمون و ناخوانده آمده؛ کسی نباید از این حوادث سواستفاده کند و برای روزی که مردم در سختی هستند جیب بدوزند؛ این جیب‌هایی که برای سختی‌های مردم دوخته می‌شود برای زندگی‌شان خوب ‌نیست.

@AkhbareFori