♦️ موافقان استیضاح وزیر اقتصاد حاجی دلیگانی: 🔹شما مردم فقیر را فقیرتر کردید/چه وزیر اقتصادی هستید؟ 🔹یک سال از زمان رای اعتماد نمایندگان به عنوان سکاندار اقتصاد کشور گذشت. 🔹در این یک سال اقتصاد کشور بر زندگی مردم چه گذشت؟ 🔹از کجای فساد برایتان بگویم؛ از گرانی…