🔴فوری ریزش مرگبار ساختمان در شهرک شهید رجایی مشهد+ فیلم تا این لحظه ۷ نفر کشته شده‌اند جزئیات بیشتر در t.meBXo07zvHqrB9u1m0sUFabw