♦️اشعار انتقادی مطیعی در مراسم  عید فطر؛

🔹حیف از آن سعی و آمد و رفتن‌ها، دشمن است او چه دموکرات و چه جمهوری‌

♦️اشعار انتقادی مطیعی در مراسم عید فطر؛

🔹حیف از آن سعی و آمد و رفتن‌ها، دشمن است او چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه

🔹گفته بودند که امضای فلان تضمین است، نه فلان ماند و نه امضایش

@AkhbareFori