🎥افشاگری قاضی‌زاده علیه نوبخت

وزیر بهداشت در آخرین جلسه شورای معاونین:

۳۵ هزار میلیارد تومان صرف موسسات مالی و اعتباری فاسد کردند ولی سازمان برنامه و بودجه برای طرح تحول سلامت فقط ۱۶ هزار میلیارد داد، آن هم با چه منّتی!/قانون

#سیاسی

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو