♦️فرمانده سپاه: روسای جمهور آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همه دوران به دنبال براندازی نظام بوده اند که البته تاکنون این آرزو را به گور برده اند

🔹آنان فقط حرف می زنند و جرات هیچگونه مقابله با ایران را ندارند چرا که می دانند نظام جمهوری اسلامی، قدرتمند به اراده مردم خود است

🔹اینکه دولت آمریکا اعلام می‌کند تا چند ماه آینده اجازه نمی دهد قطره ای نفت از ایران خارج شود، رفتاری کاملا خنده دار است؛ انگار نمی دانند تمام گلوگاه های جابجایی نفتی در اختیار ایران است و هر لحظه ایران اراده کند، صدور نفت دنیا را می‌بندد

#سیاسی

@AkhbareFori