♦️آیت‌الله موحدی کرمانی: تغییر تیم اقتصادی دولت ضروری است امام‌جمعه موقت تهران: 🔹فقط کالاهای اساسی باید با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تهیه شود 🔹بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی مربوط به وضعیت نظام بانکی است که به دلیل ضعف نظارتی از سوی بانک مرکزی شاهد…