♦️دستمزد کارگران در سال ۹۸ چند درصد افزایش می یابد؟

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

🔹من معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود. البته افزایش بیش از این میزان نیز می تواند کارفرمایان را با مشکل مواجه کند؛ چراکه این شرایط سخت برای کارفرمایان کشور نیز وجود دارد./مهر

@AkhbareFori