همزمان با رشد ۳۰۰درصدی عوارض خروج از کشور و شایعه افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین و انتشار خبر حذف ۳۰میلیون یارانه‌بگیر، حقوق نماینده‌های #مجلس ۷۰درصد افزایش پیدا کرد. چقدر با افزایش حقوق بهارستانی‌ها موافقید؟

anonymous poll

اصلا موافق نیستم اینها وکیل مردمند و باید به فکر اقشار کم‌درآمد باشند – ۴۳K

👍👍👍👍👍👍👍 ۹۶%

مخالفم، اما افزایش حقوق ۲۹۰ نماینده هزینه بالایی برای مردم ایجاد نمی‌کند – ۹۵۳

▫️ ۲%

موافقم، حق نماینده‌هاست که حقوق بالایی بگیرند – ۷۸۴

▫️ ۲%

👥 ۴۴۶۸۶ people voted so far.