۶۳۰۰بمباران با ۸۴۰۰شهید در ۴.۵سال جنگ علیه یمن

🔹تنها در ۶۳۰۰حمله هوایی ثبت شده به مناطق غیر نظامی یمن در ۴/۵سال گذشته ۸۴۰۰نفر شهید و ۹۶۰۰نفر هم زخمی شده‌اند. بخش بزرگی از این تلفات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

عکس: تصاویر برخی از قربانیان جنایات یک روز گذشته سعودی در یمن

@AkhbareFori