‏قدرت طبیعت در بازسازی خودش بی‌نظیره اگه ما آدمها بذاریم...

🔹جنگل‌های استرالیا بعد از آتش‌سوزی خود را بازس�

‏قدرت طبیعت در بازسازی خودش بی‌نظیره اگه ما آدمها بذاریم...

🔹جنگل‌های استرالیا بعد از آتش‌سوزی خود را بازسازی کرده‌اند جوانه زدن درختان 😍

طبیعتی که هیچ گاه ناامید نمی‌شود...

@Akhbarefori