ساخت سد متحرک در ایتالیا

🔹سد متحرک در ونیز ایتالیا با هدف مقابله با بالا آمدن آب و سیل پس از سه دهه با موفقیت آزمایش شد.

🔹دریچه‌های سد هنگام بالا آمدن آب دریا، تا ارتفاع ۳ متر از زیر آب بالا می‌آید و مانع از پیشروی آن می‌شود.

🔹برای ساخت این سد متحرک ۷ میلیارد یورو هزینه شده است.

@AkhbareFori