♦️تعبیر تاریخی رهبر انقلاب در خصوص مذاکره با اروپا:جنتلمن‌های پشت میز مذاکره همان تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند

رهبر انقلاب:

🔹سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان پادوی آمریکا هستند

🔹بزرگتر شما که آمریکاست نتوانست ملت ما را به زانو دربیاورد

🔹مذاکره اینها همراه با دغل و فریب‌کاری است

🔹جنتلمن های پشت میز مذاکره همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند

🔹ما از مذاکره ابایی نداریم، اما نه با آمریکا

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو