ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بنام مردم، به کام واسطه‌ها!

🔹روایت “موسوی‌فرد” کارشناس اقتصادی، از خسارات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور

🔹از واردات کابل برق جای استند قلب و واردات لوبیا چشم بلبلی تا رفتن ۳۵ هزار میلیارد تومان از جیب دولت

@AkhbareFori