اینها که پلیس وحشیانه میزند نه مسلحند، نه برانداز، و نه اعتصابشان توسط دشمنان مصادره و بهانه تحریم میشود. کشاورزان شهر «دون بنیتو» اسپانیا با دستانی بالارفته‌‌اند. جرم؟ تقاضای کاهش هزینه‌. دیروز فرانسه. امروز اسپانیا. حالا این اتحادیه وحشی اروپا حق اعتراض به حقوق بشر در ایران را دارد؟ اتحادیه اروپایی که تنها نگران منافع بانکها و ابرسرمایه‌دارانش است و حتی به مردم خودش هم رحم ندارد، آیا میتواند نگران حقوق مردم ایران باشد؟/علی علیزاده

@AkhbareFori