بارش برف و باران ادامه دارد

❄️در شمال غرب، غرب و برخی نقاط مرکز کشور بارش برف و باران داریم.

🌦در شمال شرق، جنوب شرق و شرق کشور همچنین سواحل شمالی کشور و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

🌤آسمان تهران امروز نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود، همچنین روز چهارشنبه در اواخر وقت بارش برف و باران در تهران خواهیم داشت و روز پنجشنبه نیز آسمان تهران ابری و بارانی است که بارش برف و کاهش دما نیز در تهران خواهیم داشت.

@Akhbarefori