کلاهبرداری از نوع انتخاباتی!

🔹شیوه جدید تبلیغاتی که جدیدا در تلگرام استفاده می‌شود، به این صورت است که برخی ادعا می‌کنند با اضافه کردن افراد به گروههایی که احتمالا بعدها از آن استفاده تبلیغاتی (کاندیداها) می‌شود به شما مبلغی پرداخت خواهد شد.

🔹در صورتی که هیچ مبلغی به هیچ کس پرداخت نمی‌شود

🔹فیش‌های پرداخت مبلغی هم که در این گروه‌ها قرار می‌گیرد؛ صرفا با یک ربات رسیدساز تهیه شده است.

@Akhbarefori