♦️تکلیف بنزین سفر چه شد؟ 🔹مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته که قبلاً سهمیه‌ای با عنوان سهمیه سفر داشته‌ایم، اما هنوز در این زمینه تصمیمی در کارگروه تعیین سهمیه‌های سوخت گرفته نشده است. 🔹به‌تازگی وزیر نفت نیز اعلام کرده که افزایش سهمیه‌ بنزین…