هواپیمای کاغذی کنترل از راه دور

🔹یک جعبه ابداع شده که شامل موتوری مخصوص است و با گیره‌ای به هواپیمای کاغذی متصل می شود و آن را به پرواز در می آورد. هواپیمای کاغذی با یک برنامه کنترل می شود.

خبرهای تکنولوژی را بخوانید و شگفت‌زده شوید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7UunA3d8yjAUMSVg