"موسیقی، سرزمینی است

که روح من در آن حرکت می‌کند،

در آنجا همه‌ چیز

گل‌های زیبا می‌دهد

و هیچ علف هرزه‌ای در آن نمی‌روید،

اما کمتر هستند اشخاصی که بفهمند در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته ‌است."

#آرامش_خیال

#انگیزشی

Name: "Don't Go"

Album: The Nowhere

@AkhbareFori