♦️مجلس از زیر بار شفافیت شانه خالی می‌کند؟

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید مجلس:

🔹اجرای شفافیت آرای نظام تقنینی به مجلس دهم نمی‌رسد!

🔹طرح شفافیت آرای نظام تقنینی مراحل طولانی‌ای برای اجرا دارد

#شفافیت_آرا

#شفافیت_مجلس

مشروح گفتگو را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1392760