♦️رای الیوم: اسرائیل اکنون در برابر ایران تنها مانده است

🔹شاید ترامپ و روحانی به توافق برسند و صهیونیستها تنهاتر شوند.

🔹آیا جنگ ۱۹۷۳ این بار بین ایران و اسرائیل تکرار می‌شود؟

مروری بر تحلیل‌های پرشمار رسانه‌های صهیونیست در مورد توان نظامی ایران و ضعف اسرائیل

khabarfoori.com/detail/1403726